Santos palisander
Prodaja na trupac
Površina
218,70 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
5208
Broj trupca
556540-02
Lokacija skladišta
Salzburg

Za pogled sa druge strane furnira molim Vas pritisnite okreni

Santos palisander, 11,0880
1
12 cm

Santos palisander, 12,0120
2
13 cm

Santos palisander, 12,0120
3
13 cm

Santos palisander, 11,8560
4
13 cm

Santos palisander, 12,0120
5
13 cm

Santos palisander, 11,8560
6
13 cm

Santos palisander, 8,9280
7
12 cm

Santos palisander, 9,5760
8
12 cm

Santos palisander, 7,7165
9
11 cm

Santos palisander, 7,6380
10
12 cm

Santos palisander, 5,8190
11
11 cm

Santos palisander, 9,7680
12
11 cm

Santos palisander, 8,5800
13
11 cm

Santos palisander, 5,5080
14
9 cm

Santos palisander, 6,0000
15
10 cm

Santos palisander, 10,7250
16
11 cm

Santos palisander, 8,7120
17
11 cm

Santos palisander, 9,2400
18
10 cm

Santos palisander, 8,4755
19
11 cm

Santos palisander, 7,5600
20
9 cm

Santos palisander, 10,5120
21
12 cm

Santos palisander, 12,0120
22
13 cm

Santos palisander, 11,0880
23
12 cm