Santos palisander
Prodaja na trupac
Površina
205,25 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
8944
Broj trupca
018005-00
Lokacija skladišta
Salzburg

Za pogled sa druge strane furnira molim Vas pritisnite okreni

Santos palisander, 16,5600
1
20 cm

Santos palisander, 19,0080
2
24 cm

Santos palisander, 23,1840
3
28 cm

Santos palisander, 18,7200
4
24 cm

Santos palisander, 15,3600
5
20 cm

Santos palisander, 16,5600
6
23 cm

Santos palisander, 18,1440
7
24 cm

Santos palisander, 11,0160
8
18 cm

Santos palisander, 13,6800
9
20 cm

Santos palisander, 13,9200
10
20 cm

Santos palisander, 13,8240
11
18 cm

Santos palisander, 13,8240
12
18 cm

Santos palisander, 11,4480
13
18 cm