Pao Violeta

Furnir

Pao Violeta

Ostale oznake
Caesalpina ssp., Pao Violeta, Pao Violeta, Pao Violeta, Pao Violeta
Botanički naziv
Caesalpina ssp.


1


63 m²


0,60 mm (1)
Max.širina
17 cm
Max. Dužina
205 cm
Min. Širina
9 cm
Min. Dužina
95 cm

Top 3 furnira Pao Violeta

Površina
63,17 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
057
Broj trupca
100097-11
Detalj prodaje