Mahagoni

Furnir

Mahagoni

Ostale oznake
Mahagoni, Sapeli Mahagoni, Sipo Mahagoni, Kosipo Mahagoni, Andiroba, Entandophragma Cylindricum, Acajou De Grand Bassam, Mahagoni, Mahogany, Mahagóni, Sapeli, Махагон, Mahagoni, mahagon, Mahagoni, Mahon, Mahagón, Mahagonij, Mahagoni, 桃花芯, Махагони, caoba
Botanički naziv
Entandophragma Cylindricum


57


3.857 m²


0,60 mm (38)
0,90 mm (5)
1,40 mm (4)
2,50 mm (1)
Max.širina
123 cm
Max. Dužina
500 cm
Min. Širina
7 cm
Min. Dužina
50 cm

Top 3 furnira Mahagoni

Površina
3.857,44 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
7864
Broj trupca
033455-55
Prodaja na trupac

Površina
3.557,15 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
7458
Broj trupca
032911-11
Prodaja na trupac

Površina
3.546,19 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
7569
Broj trupca
009791-48
Prodaja na trupac