Lauro Faia

Furnir

Lauro Faia

Ostale oznake
Louro Faia, Brasilian Lacewood, Roupala Montana, Elfenholz, Perlholz, Lacewood, Лоуро Файа, louro faia, Lauro Faia, 虫纹木, Лауро файа, roupala mantana, Лоуро фая, Фаейра, Леопардово дърво
Botanički naziv
Roupala Montana


14


153 m²


0,60 mm (14)
Max.širina
27 cm
Max. Dužina
495 cm
Min. Širina
7 cm
Min. Dužina
245 cm

Top 3 furnira Lauro Faia

Površina
152,57 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
4488
Broj trupca
256431-04
Prodaja na trupac

Površina
148,96 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
5000
Broj trupca
132090-06
Prodaja na trupac

Površina
129,91 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
5000
Broj trupca
132066-02
Prodaja na trupac