Furnirji Javor gorski

Javor gorski Acer Montanum

Riegel Ahorn, Figured Sycamore, English Sycamore, Fiddleback Sycamore, Acer Montanum, Riglis juhar, Jawor rygiel, Явор ивичест, Javor rebraš, javor rýglový, Paltin riglat, Javor riegel, Javor gorski, Javor rebras, 白影, Клён риегель, arce blanco
Javor gorski
Razpoložljivi hlodi
17
Max površina hloda
953 m²
Razpoložljivi hlodi
0,56 mm (17)
Min širina
10 cm
Min dolžina
128 cm
Max širina
41 cm
Največja dolžina
516 cm

Top 3 furnirji