Dub hrčatý
Predaj po celých kmeňoch
Plocha
893,24 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
7406
Číslo kmeňa
108101-21
Skladové miesto
Salzburg
Exportovať ako obrázok Listina rozmerov

Pre zobrazenie zadnej strany zväzku kliknite na symbol - Otočiť

Dub hrčatý, 21,9328
2
23 cm

Dub hrčatý, 23,6544
3
28 cm

Dub hrčatý, 27,2384
4
32 cm

Dub hrčatý, 29,6960
5
32 cm

Dub hrčatý, 17,9388
6
18 cm

Dub hrčatý, 19,5840
7
20 cm

Dub hrčatý, 19,4560
8
20 cm

Dub hrčatý, 19,3280
9
20 cm

Dub hrčatý, 20,2944
10
21 cm

Dub hrčatý, 23,3472
11
24 cm

Dub hrčatý, 24,6400
12
25 cm

Dub hrčatý, 25,2928
13
26 cm

Dub hrčatý, 24,3200
14
25 cm

Dub hrčatý, 11,8400
15
20 cm

Dub hrčatý, 20,0256
16
21 cm

Dub hrčatý, 18,6000
17
20 cm

Dub hrčatý, 17,2800
18
18 cm

Dub hrčatý, 16,3200
19
17 cm

Dub hrčatý, 17,5160
20
20 cm

Dub hrčatý, 19,3280
21
20 cm

Dub hrčatý, 18,2400
22
19 cm

Dub hrčatý, 19,3280
23
20 cm

Dub hrčatý, 15,8848
26
17 cm

Dub hrčatý, 18,1760
27
20 cm

Dub hrčatý, 17,2672
28
19 cm

Dub hrčatý, 18,8160
29
21 cm

Dub hrčatý, 18,4832
30
19 cm

Dub hrčatý, 19,3280
31
20 cm

Dub hrčatý, 20,5632
32
21 cm

Dub hrčatý, 19,2000
33
20 cm

Dub hrčatý, 40,0512
34
42 cm

Dub hrčatý, 39,0976
35
41 cm

Dub hrčatý, 38,8352
36
41 cm

Dub hrčatý, 34,5728
37
37 cm

Dub hrčatý, 36,2368
38
38 cm

Dub hrčatý, 31,7696
39
34 cm

Dub hrčatý, 30,7200
40
32 cm

Dub hrčatý, 25,9200
41
27 cm

Dub hrčatý, 13,1100
42
23 cm