Borovica
Predaj po celých kmeňoch
Plocha
797,10 m²
Hrúbka
0,65 mm
Číslo palety
3217
Číslo kmeňa
097280-11
Skladové miesto
Salzburg
Exportovať ako obrázok Listina rozmerov

Pre zobrazenie zadnej strany zväzku kliknite na symbol - Otočiť

Borovica, 21,7440
1
18 cm

Borovica, 25,6000
2
25 cm

Borovica, 30,1056
3
28 cm

Borovica, 32,2560
4
30 cm

Borovica, 33,1328
5
31 cm

Borovica, 40,3712
6
38 cm

Borovica, 43,5200
7
40 cm

Borovica, 46,7840
8
43 cm

Borovica, 42,4320
9
39 cm

Borovica, 22,4448
10
21 cm

Borovica, 16,0320
11
15 cm

Borovica, 14,6944
12
14 cm

Borovica, 13,7280
13
13 cm

Borovica, 16,6912
14
16 cm

Borovica, 12,5952
15
12 cm

Borovica, 15,3600
16
16 cm

Borovica, 14,6048
17
14 cm

Borovica, 13,3952
18
13 cm

Borovica, 16,8960
19
16 cm

Borovica, 13,6448
20
13 cm

Borovica, 16,4160
22
15 cm

Borovica, 18,4960
24
17 cm

Borovica, 13,8944
26
13 cm

Borovica, 14,8736
28
14 cm

Borovica, 16,0320
30
15 cm

Borovica, 41,2160
32
40 cm

Borovica, 41,9840
33
40 cm

Borovica, 44,8576
34
43 cm

Borovica, 38,2464
35
36 cm

Borovica, 33,1776
36
32 cm

Borovica, 31,8720
37
30 cm