Borovica
Predaj po celých kmeňoch
Plocha
841,02 m²
Hrúbka
0,65 mm
Číslo palety
8940
Číslo kmeňa
071956-01
Skladové miesto
Salzburg
Exportovať ako obrázok Listina rozmerov

Pre zobrazenie zadnej strany zväzku kliknite na symbol - Otočiť

Borovica, 15,6000
1
15 cm

Borovica, 30,7200
2
24 cm

Borovica, 37,1200
3
29 cm

Borovica, 19,2000
4
15 cm

Borovica, 15,3600
5
12 cm

Borovica, 17,9200
6
14 cm

Borovica, 17,9200
7
14 cm

Borovica, 21,7600
8
17 cm

Borovica, 17,9200
9
14 cm

Borovica, 23,0400
10
18 cm

Borovica, 19,2000
11
15 cm

Borovica, 20,4800
12
16 cm

Borovica, 19,2000
13
15 cm

Borovica, 24,3200
14
19 cm

Borovica, 20,4800
15
16 cm

Borovica, 23,0400
16
18 cm

Borovica, 16,6400
17
13 cm

Borovica, 25,6000
18
20 cm

Borovica, 19,2000
19
15 cm

Borovica, 17,9200
20
14 cm

Borovica, 21,7600
21
17 cm

Borovica, 23,0400
22
18 cm

Borovica, 21,7600
23
17 cm

Borovica, 19,2000
24
15 cm

Borovica, 15,3600
25
12 cm

Borovica, 21,7600
26
17 cm

Borovica, 21,7600
27
17 cm

Borovica, 17,9200
28
14 cm

Borovica, 23,0400
29
18 cm

Borovica, 20,4800
30
16 cm

Borovica, 17,4720
31
14 cm

Borovica, 19,1040
32
15 cm

Borovica, 16,6400
33
13 cm

Borovica, 16,6400
34
13 cm

Borovica, 17,5616
35
14 cm

Borovica, 17,9200
36
14 cm

Borovica, 17,9200
37
14 cm

Borovica, 16,5568
38
13 cm

Borovica, 16,6400
39
13 cm

Borovica, 31,5200
40
25 cm

Borovica, 24,3200
41
19 cm