Sycamore
Predaj po celých kmeňoch
Plocha
971,56 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
2874
Číslo kmeňa
498884-01
Skladové miesto
Salzburg
Exportovať ako obrázok Listina rozmerov

Pre zobrazenie zadnej strany zväzku kliknite na symbol - Otočiť

Sycamore, 14,5152
2
14 cm

Sycamore, 22,5792
3
21 cm

Sycamore, 29,8944
4
27 cm

Sycamore, 9,5360
5
10 cm

Sycamore, 25,5360
6
21 cm

Sycamore, 29,2928
7
23 cm

Sycamore, 11,4432
8
12 cm

Sycamore, 29,2928
9
23 cm

Sycamore, 12,7296
10
13 cm

Sycamore, 32,6592
11
27 cm

Sycamore, 12,6464
12
13 cm

Sycamore, 31,3600
13
25 cm

Sycamore, 11,9040
14
12 cm

Sycamore, 33,1136
15
26 cm

Sycamore, 14,9760
16
12 cm

Sycamore, 30,5664
17
24 cm

Sycamore, 20,2752
18
16 cm

Sycamore, 28,1600
19
22 cm

Sycamore, 23,0400
20
18 cm

Sycamore, 22,2528
21
19 cm

Sycamore, 22,8096
22
18 cm

Sycamore, 6,4064
23
14 cm

Sycamore, 10,6624
24
17 cm

Sycamore, 5,8344
25
17 cm

Sycamore, 21,4336
26
17 cm

Sycamore, 15,1296
27
12 cm

Sycamore, 18,9120
28
15 cm

Sycamore, 6,1292
29
14 cm

Sycamore, 8,8320
30
15 cm

Sycamore, 17,5616
31
14 cm

Sycamore, 11,9040
32
10 cm

Sycamore, 20,8896
34
17 cm

Sycamore, 19,1488
36
16 cm

Sycamore, 24,1984
37
19 cm

Sycamore, 20,0704
38
16 cm

Sycamore, 23,7120
39
19 cm

Sycamore, 18,0224
40
16 cm

Sycamore, 22,8096
41
18 cm

Sycamore, 8,5440
42
15 cm

Sycamore, 10,8256
43
17 cm

Sycamore, 18,7392
44
32 cm

Sycamore, 32,1152
45
26 cm

Sycamore, 48,4224
46
39 cm

Sycamore, 42,6496
47
34 cm

Sycamore, 31,1808
48
28 cm

Sycamore, 23,7888
49
21 cm

Sycamore, 15,0528
50
14 cm