Sycamore

Dýhy

Sycamore

Iné označenie
Acer Saccarum, Zuckerahorn, Sycamore, Sugar Maple, Ahorn, Bergahorn, Gemeiner Ahorn, Traubenahorn, Waldahorn, Weißer Ahorn, Falsche Platane, Érable, Acero Di Montagna, European Sycamore, European Maple, Tisk Lönn, Ezüstjuhar, Захарен явор, Javor, javor klen, Paltin, Sladkorni javor, 欧枫, Клён амер.сахарный, arce, Клен захарен, Канадски клен
Botanický názov
Acer Saccarum


361


2 548 m²


0,70 mm (33)
0,90 mm (41)
0,56 mm (183)
1,40 mm (19)
2,50 mm (15)
5,00 mm (1)
Maximálna šírka
100 cm
Maximálna dĺžka
498 cm
Minimálna šírka
8 cm
Minimálna dĺžka
54 cm

Top 3 dyhy Sycamore

Plocha
2 548,25 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
6091
Číslo kmeňa
183200-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
2 170,30 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
4891
Číslo kmeňa
315297-11
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
1 639,98 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5325
Číslo kmeňa
496872-01
Predaj po celých kmeňoch