Sycamore

Dýhy

Sycamore

Iné označenie
Acer Saccarum, Zuckerahorn, Sycamore, Sugar Maple, Ahorn, Bergahorn, Gemeiner Ahorn, Traubenahorn, Waldahorn, Weißer Ahorn, Falsche Platane, Érable, Acero Di Montagna, European Sycamore, European Maple, Tisk Lönn, Ahorn, Sycamore, Ezüstjuhar, Sycamore, Явор захарен, Javor, javor klen, Javor, Paltin, Sycamore, Sladkorni javor, Zuckerahorn, 欧枫, Клён амер.сахарный, arce
Botanický názov
Acer Saccarum


358


2 036 m²


0,70 mm (47)
0,90 mm (48)
0,56 mm (80)
1,40 mm (11)
2,50 mm (12)
5,00 mm (2)
Maximálna šírka
59 cm
Maximálna dĺžka
498 cm
Minimálna šírka
8 cm
Minimálna dĺžka
54 cm

Top 3 dyhy Sycamore

Plocha
1 689,51 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5325
Číslo kmeňa
496872-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
1 212,69 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
2860
Číslo kmeňa
499882-11
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
893,96 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
2608
Číslo kmeňa
308192-11
Predaj po celých kmeňoch