Sycamore

Dýhy

Sycamore

Iné označenie
Acer Saccarum, Zuckerahorn, Sycamore, Sugar Maple, Ahorn, Bergahorn, Gemeiner Ahorn, Traubenahorn, Waldahorn, Weißer Ahorn, Falsche Platane, Érable, Acero Di Montagna, European Sycamore, European Maple, Tisk Lönn, Ahorn, Sycamore, Ezüstjuhar, Sycamore, Явор захарен, Javor, javor klen, Javor, Paltin, Sycamore, Sladkorni javor, Zuckerahorn, 欧枫, Клён амер.сахарный, arce
Botanický názov
Acer Saccarum


378


1 690 m²


0,70 mm (50)
0,90 mm (73)
0,56 mm (186)
1,40 mm (17)
2,50 mm (18)
5,00 mm (2)
Maximálna šírka
78 cm
Maximálna dĺžka
498 cm
Minimálna šírka
8 cm
Minimálna dĺžka
50 cm

Top 3 dyhy Sycamore

Plocha
1 689,51 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5325
Číslo kmeňa
496872-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
1 018,42 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5841
Číslo kmeňa
497253-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
927,24 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
4164
Číslo kmeňa
119737-11
Predaj po celých kmeňoch