Sycamore

Dýhy

Sycamore

Iné označenie
Acer Saccarum, Zuckerahorn, Sycamore, Sugar Maple, Ahorn, Bergahorn, Gemeiner Ahorn, Traubenahorn, Waldahorn, Weißer Ahorn, Falsche Platane, Érable, Acero Di Montagna, European Sycamore, European Maple, Tisk Lönn, Ahorn, Sycamore, Ezüstjuhar, Sycamore, Явор захарен, Javor, javor klen, Javor, Paltin, Sycamore, Sladkorni javor, Zuckerahorn, 欧枫, Клён амер.сахарный, arce
Botanický názov
Acer Saccarum


289


1 690 m²


0,70 mm (49)
0,90 mm (63)
0,56 mm (102)
1,40 mm (15)
2,50 mm (15)
5,00 mm (2)
Maximálna šírka
55 cm
Maximálna dĺžka
498 cm
Minimálna šírka
0 cm
Minimálna dĺžka
75 cm

Top 3 dyhy Sycamore

Plocha
1 689,51 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5325
Číslo kmeňa
496872-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
858,35 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
7955
Číslo kmeňa
103826-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
858,21 m²
Hrúbka
0,56 mm
Číslo palety
5904
Číslo kmeňa
496882-01
Predaj po celých kmeňoch