Smrek hrčatý

Dýhy

Smrek hrčatý

Iné označenie
Ast Fichte, Ast Fichte, Astfichte, Astfichte, Knotty Spruce, Göcsös luc, Świerk sękaty, Смърч с чепове, Čvorasta smreka, smrk sukatý, Čvorasta smreka, Molid cu noduri, Smrek hrčatý, Smreka grčava, Cvornovata smrca, 云杉多节疤, Сосна сучковатая, pícea nudosa
Botanický názov


138


1 869 m²


0,80 mm (63)
1,40 mm (28)
2,50 mm (12)
2,00 mm (3)
Maximálna šírka
32 cm
Maximálna dĺžka
495 cm
Minimálna šírka
11 cm
Minimálna dĺžka
114 cm

Top 3 dyhy Smrek hrčatý

Plocha
611,12 m²
Hrúbka
2,00 mm
Číslo palety
107893
Číslo kmeňa
107893-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
129,47 m²
Hrúbka
2,00 mm
Číslo palety
102966
Číslo kmeňa
102966-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
96,84 m²
Hrúbka
2,50 mm
Číslo palety
7215
Číslo kmeňa
194171-00
Predaj po celých kmeňoch