Furnirele Amazakoue

Amazakoue Guibourtia Ehie

Amazakoue, Ovangkol, Guibourtia Ehie, Mozambique, Ovengkol, Amazakuoe, Амазакуе, ovangkol, 古夷苏木/非洲核桃, Амазакоуе, palisandro
Amazakoue
Bușteni disponibili
3
Suprafață maximă buștean
227 m²
Bușteni disponibili
0,60 mm (2)
Lățime minimă
10 cm
Lungime minimă
255 cm
Lățime maximă
24 cm
Lungime maximă
335 cm

Top furnire