Swierk
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
576,53 m²
Grubość
0,65 mm
Numer palety
8479
Numer kłody
493578-03
Magazyn
Salzburg
Eksportuj jako obraz. Lista paczek

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Swierk, 8,0344
1
11 cm

Swierk, 11,1168
5
12 cm

Swierk, 4,5240
7
10 cm

Swierk, 8,4480
11
11 cm

Swierk, 8,5920
13
10 cm

Swierk, 11,1744
14
12 cm

Swierk, 11,8080
15
15 cm

Swierk, 10,5984
16
12 cm

Swierk, 11,5830
18
11 cm

Swierk, 12,3816
19
11 cm

Swierk, 13,2384
20
14 cm

Swierk, 11,3472
21
12 cm

Swierk, 14,3280
22
15 cm

Swierk, 14,1120
23
15 cm

Swierk, 12,2928
24
13 cm

Swierk, 12,2928
25
13 cm

Swierk, 12,8352
26
14 cm

Swierk, 12,3552
28
13 cm

Swierk, 6,7320
29
12 cm

Swierk, 13,0368
30
14 cm

Swierk, 13,1040
31
14 cm

Swierk, 15,0528
32
16 cm

Swierk, 10,5072
34
11 cm

Swierk, 7,5648
35
12 cm

Swierk, 11,3472
36
12 cm

Swierk, 10,4016
37
11 cm

Swierk, 10,3488
38
11 cm

Swierk, 11,4048
39
12 cm

Swierk, 11,3472
40
12 cm

Swierk, 10,6560
41
12 cm

Swierk, 12,2304
42
13 cm

Swierk, 10,4016
43
11 cm

Swierk, 10,1400
44
12 cm

Swierk, 9,2736
45
12 cm

Swierk, 11,1744
46
12 cm

Swierk, 10,5408
48
12 cm

Swierk, 10,3488
50
11 cm

Swierk, 10,1360
51
14 cm

Swierk, 12,8880
52
15 cm

Swierk, 13,3200
53
15 cm

Swierk, 12,2304
54
13 cm

Swierk, 8,4672
55
14 cm

Swierk, 11,9808
57
13 cm

Swierk, 14,0352
59
17 cm

Swierk, 12,5280
60
15 cm

Swierk, 14,1984
61
17 cm

Swierk, 14,1984
62
17 cm

Swierk, 9,7344
63
12 cm

Swierk, 12,7440
64
15 cm

Swierk, 11,7600
65
14 cm

Swierk, 11,6256
66
14 cm