Swierk
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
639,00 m²
Grubość
0,65 mm
Numer palety
9428
Numer kłody
063959-11
Magazyn
Salzburg
Eksportuj jako obraz. Lista paczek

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Swierk, 26,5600
2
25 cm

Swierk, 33,3312
3
31 cm

Swierk, 38,4768
4
36 cm

Swierk, 21,5040
5
20 cm

Swierk, 17,1008
6
16 cm

Swierk, 17,1008
7
16 cm

Swierk, 20,3072
8
19 cm

Swierk, 19,2384
9
18 cm

Swierk, 19,2384
10
18 cm

Swierk, 17,1008
11
16 cm

Swierk, 15,5520
12
15 cm

Swierk, 19,3536
13
18 cm

Swierk, 15,8400
14
15 cm

Swierk, 16,0320
15
15 cm

Swierk, 13,8944
16
13 cm

Swierk, 17,2032
17
16 cm

Swierk, 14,7840
18
14 cm

Swierk, 16,1280
19
15 cm

Swierk, 14,9632
20
14 cm

Swierk, 12,8256
21
12 cm

Swierk, 16,0320
22
15 cm

Swierk, 11,3664
23
12 cm

Swierk, 16,8960
24
16 cm

Swierk, 13,9776
25
14 cm

Swierk, 17,2032
26
16 cm

Swierk, 15,8720
27
16 cm

Swierk, 16,0320
28
15 cm

Swierk, 13,8944
29
13 cm

Swierk, 15,0528
30
14 cm

Swierk, 15,6480
31
15 cm

Swierk, 16,1280
32
15 cm

Swierk, 35,4688
33
34 cm

Swierk, 26,0800
34
25 cm

Swierk, 22,8096
35
22 cm