Modrzew
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
422,09 m²
Grubość
0,80 mm
Numer palety
6848
Numer kłody
190961-11
Magazyn
Salzburg

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Modrzew, 8,9376
2
14 cm

Modrzew, 11,0592
4
18 cm

Modrzew, 10,2960
5
15 cm

Modrzew, 13,9200
6
20 cm

Modrzew, 14,2080
7
20 cm

Modrzew, 10,2144
8
14 cm

Modrzew, 14,5920
9
20 cm

Modrzew, 13,3152
10
19 cm

Modrzew, 10,0800
11
14 cm

Modrzew, 14,2080
14
20 cm

Modrzew, 11,3240
16
19 cm

Modrzew, 13,3152
17
19 cm

Modrzew, 12,6144
18
18 cm

Modrzew, 13,6800
19
19 cm

Modrzew, 13,5888
20
19 cm

Modrzew, 12,1800
21
20 cm

Modrzew, 18,1200
22
25 cm

Modrzew, 14,2080
23
20 cm

Modrzew, 11,4840
25
18 cm

Modrzew, 10,5120
27
15 cm

Modrzew, 15,5232
28
22 cm

Modrzew, 10,3680
29
15 cm

Modrzew, 13,4976
30
19 cm

Modrzew, 11,4156
31
18 cm

Modrzew, 13,2240
32
19 cm

Modrzew, 12,8736
33
18 cm

Modrzew, 13,4064
34
19 cm

Modrzew, 14,1120
35
20 cm

Modrzew, 13,0416
36
19 cm

Modrzew, 10,6560
37
15 cm

Modrzew, 10,2240
38
15 cm

Modrzew, 10,0740
39
15 cm

Modrzew, 11,0160
40
15 cm

Modrzew, 10,8000
41
15 cm