Modrzew
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
412,51 m²
Grubość
0,80 mm
Numer palety
9975
Numer kłody
078073-11
Magazyn
Salzburg
Eksportuj jako obraz. Lista paczek

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Modrzew, 10,2912
2
16 cm

Modrzew, 8,9856
3
12 cm

Modrzew, 8,9856
4
12 cm

Modrzew, 11,2320
5
15 cm

Modrzew, 8,2368
6
11 cm

Modrzew, 9,7344
9
13 cm

Modrzew, 17,2224
16
23 cm

Modrzew, 13,3920
18
18 cm

Modrzew, 11,9040
19
16 cm

Modrzew, 12,0576
21
16 cm

Modrzew, 14,1360
22
19 cm

Modrzew, 15,1008
23
22 cm

Modrzew, 17,0400
24
25 cm

Modrzew, 13,3056
25
18 cm

Modrzew, 9,6720
26
13 cm

Modrzew, 9,7344
28
13 cm

Modrzew, 9,7968
33
13 cm

Modrzew, 9,0432
34
12 cm

Modrzew, 13,3920
37
18 cm

Modrzew, 12,8112
39
17 cm

Modrzew, 15,1008
40
22 cm

Modrzew, 10,6176
41
14 cm

Modrzew, 13,0416
42
19 cm

Modrzew, 15,7248
46
21 cm

Modrzew, 15,5848
47
22 cm

Modrzew, 6,6044
49
11 cm

Modrzew, 11,9040
50
16 cm

Modrzew, 11,6518
52
17 cm

Modrzew, 13,6512
53
18 cm

Modrzew, 13,3920
54
18 cm

Modrzew, 10,7280
55
15 cm

Modrzew, 8,5680
56
14 cm

Modrzew, 15,2640
57
24 cm

Modrzew, 14,5992
58
21 cm