Modrzew
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
463,08 m²
Grubość
0,80 mm
Numer palety
9975
Numer kłody
063838-11
Magazyn
Salzburg
Eksportuj jako obraz. Lista paczek

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Modrzew, 12,2400
1
15 cm

Modrzew, 19,5500
2
25 cm

Modrzew, 23,6640
3
29 cm

Modrzew, 13,9536
4
17 cm

Modrzew, 10,6704
5
13 cm

Modrzew, 13,1328
6
16 cm

Modrzew, 11,3568
7
14 cm

Modrzew, 11,3568
8
14 cm

Modrzew, 13,0560
9
16 cm

Modrzew, 9,7344
10
12 cm

Modrzew, 12,7488
11
16 cm

Modrzew, 10,6080
12
13 cm

Modrzew, 9,2352
15
13 cm

Modrzew, 11,4240
18
14 cm

Modrzew, 11,9952
19
17 cm

Modrzew, 10,6848
20
14 cm

Modrzew, 8,7552
21
12 cm

Modrzew, 12,3216
22
17 cm

Modrzew, 12,2400
23
15 cm

Modrzew, 11,5968
25
16 cm

Modrzew, 10,0464
26
13 cm

Modrzew, 9,4224
27
13 cm

Modrzew, 10,4972
28
14 cm

Modrzew, 16,5312
29
21 cm

Modrzew, 9,6768
30
12 cm

Modrzew, 8,9232
31
13 cm

Modrzew, 10,8000
32
15 cm

Modrzew, 16,0320
33
20 cm

Modrzew, 12,0960
34
15 cm

Modrzew, 12,0960
35
15 cm

Modrzew, 12,2880
36
16 cm

Modrzew, 12,0960
37
15 cm

Modrzew, 12,9792
38
16 cm

Modrzew, 10,6080
39
13 cm

Modrzew, 9,2976
40
13 cm

Modrzew, 11,2224
41
14 cm

Modrzew, 16,2240
42
20 cm

Modrzew, 11,9136
43
17 cm