Louro Faia
Sprzedaż kłody
Powierzchnia
129,91 m²
Grubość
0,60 mm
Numer palety
5000
Numer kłody
132066-02
Magazyn
Salzburg
Eksportuj jako obraz. Lista paczek

Proszę kliknąć symbol, aby obrócić okleinę

Louro Faia, 8,0400
1
15 cm

Louro Faia, 8,6700
2
17 cm

Louro Faia, 8,4480
3
16 cm

Louro Faia, 9,2160
4
18 cm

Louro Faia, 7,1680
5
14 cm

Louro Faia, 6,9750
6
15 cm

Louro Faia, 7,8080
7
16 cm

Louro Faia, 8,4320
8
17 cm

Louro Faia, 9,2480
9
17 cm

Louro Faia, 8,3520
10
18 cm

Louro Faia, 9,2720
11
19 cm

Louro Faia, 9,1800
12
18 cm

Louro Faia, 9,3600
13
18 cm

Louro Faia, 10,1840
14
19 cm

Louro Faia, 9,5475
15
19 cm