Louro Faia
Prodaja trupaca
Površina
129,91 m²
Debljina
0,60 mm
Broj palete
5000
Broj trupca
132066-02
Skladište
Salzburg
Izvoz slika Lista mjera

Za pogled stražnje strane furnira kliknite na simbol za okretanje.

Louro Faia, 8,0400
1
15 cm

Louro Faia, 8,6700
2
17 cm

Louro Faia, 8,4480
3
16 cm

Louro Faia, 9,2160
4
18 cm

Louro Faia, 7,1680
5
14 cm

Louro Faia, 6,9750
6
15 cm

Louro Faia, 7,8080
7
16 cm

Louro Faia, 8,4320
8
17 cm

Louro Faia, 9,2480
9
17 cm

Louro Faia, 8,3520
10
18 cm

Louro Faia, 9,2720
11
19 cm

Louro Faia, 9,1800
12
18 cm

Louro Faia, 9,3600
13
18 cm

Louro Faia, 10,1840
14
19 cm

Louro Faia, 9,5475
15
19 cm