Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


274


992 m²


0,56 mm (159)
1,40 mm (36)
2,50 mm (25)
0,90 mm (38)
Maksimalna širina
53 cm
Maksimalna dužina
460 cm
Minimalna širina
7 cm
Minimalna dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
991,52 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4657
Broj trupca
105283-01
Prodaja trupaca

Površina
628,77 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
7448
Broj trupca
105293-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca