Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


276


992 m²


0,56 mm (170)
1,40 mm (36)
2,50 mm (25)
0,90 mm (30)
Maksimalna širina
53 cm
Maksimalna dužina
460 cm
Minimalna širina
8 cm
Minimalna dužina
55 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
991,52 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4657
Broj trupca
105283-01
Prodaja trupaca

Površina
641,54 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
142181
Broj trupca
105293-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca