Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


256


629 m²


0,56 mm (144)
1,40 mm (35)
2,50 mm (25)
0,90 mm (36)
Maksimalna širina
45 cm
Maksimalna dužina
460 cm
Minimalna širina
7 cm
Minimalna dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
628,77 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
7448
Broj trupca
105293-01
Prodaja trupaca

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4649
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
570,84 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4649
Broj trupca
496142-01
Prodaja trupaca