Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


286


624 m²


0,56 mm (177)
1,40 mm (36)
2,50 mm (25)
0,90 mm (33)
Maksimalna širina
45 cm
Maksimalna dužina
460 cm
Minimalna širina
8 cm
Minimalna dužina
55 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4649
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
585,73 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
4641
Broj trupca
105033-01
Prodaja trupaca