Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Erle, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Joha, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


323


663 m²


0,56 mm (203)
2,50 mm (24)
0,90 mm (42)
1,40 mm (39)
Maksimalna širina
49 cm
Maksimalna dužina
460 cm
Minimalna širina
7 cm
Minimalna dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
663,40 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
9438
Broj trupca
078196-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca

Površina
611,29 m²
Debljina
0,56 mm
Broj palete
9444
Broj trupca
496142-01
Prodaja trupaca