Buche Natur

Furnier

Buche Natur

Sonstige Bezeichnungen
Buche Natur, Buche ungedämpft, Beech unsteamed, Beech natural, White Beech, Fagus Sylvatica, Bükk natur, Buk biały, Бук натурален, Bukva natur, buk přírodní, Fag alb, Buk natur, Bukev naravna, Bukva prirodna, 榉木,未蒸煮, Бук натур., haya
Botanische Bezeichnung
Fagus Sylvatica


230


569 m²


0,90 mm (16)
1,50 mm (8)
2,50 mm (15)
0,56 mm (29)
Max. Breite
55 cm
Max. Länge
510 cm
Min. Breite
8 cm
Min. Länge
76 cm

Top 3 Furniere Buche Natur

Fläche
567,20 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
9251
Stammnummer
012220-00
Stammverkauf

Fläche
445,15 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
3552
Stammnummer
024264-00
Stammverkauf

Fläche
299,00 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
3552
Stammnummer
064457-00
Stammverkauf