Buche Natur

Furnier

Buche Natur

Sonstige Bezeichnungen
Buche Natur, Buche ungedämpft, Beech unsteamed, Beech natural, White Beech, Fagus Sylvatica, Bükk natur, Buk biały, Бук натурален, Bukva natur, buk přírodní, Fag alb, Buk natur, Bukev naravna, Bukva prirodna, 榉木,未蒸煮, Бук натур., haya
Botanische Bezeichnung
Fagus Sylvatica


125


471 m²


0,90 mm (13)
1,50 mm (4)
2,50 mm (15)
0,56 mm (23)
Max. Breite
50 cm
Max. Länge
510 cm
Min. Breite
8 cm
Min. Länge
76 cm

Top 3 Furniere Buche Natur

Fläche
302,28 m²
Stärke
0,90 mm
Palettennummer
8975
Stammnummer
198701-11
Stammverkauf

Fläche
226,44 m²
Stärke
0,90 mm
Palettennummer
082
Stammnummer
499538-11
Stammverkauf

Fläche
224,39 m²
Stärke
0,90 mm
Palettennummer
8975
Stammnummer
101305-10
Stammverkauf