Buche

Furnier

Buche

Sonstige Bezeichnungen
Buche, Buche gedämpft, Fagus Sylvatica, Rotbuche, Hétre, Beech, Beech steamed, Faggio, Bükk gőzölt, Buk, Бук, Bukva, buk, Fag aburit, Bukev, 榉木, haya, Бук парен
Botanische Bezeichnung
Fagus Sylvatica


6833


1.071 m²


0,56 mm (475)
0,90 mm (141)
1,40 mm (52)
2,50 mm (43)
0,70 mm (1)
Max. Breite
62 cm
Max. Länge
550 cm
Min. Breite
0 cm
Min. Länge
0 cm

Top 3 Furniere Buche

Fläche
1.070,63 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
106704
Stammnummer
496979-01
Stammverkauf

Fläche
687,13 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
38486
Stammnummer
021626-11
Stammverkauf

Fläche
652,42 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
6001
Stammnummer
050388-01
Stammverkauf