Buche

Furnier

Buche

Sonstige Bezeichnungen
Buche, Buche gedämpft, Fagus Sylvatica, Rotbuche, Hétre, Beech, Beech steamed, Faggio, Bükk gőzölt, Buk, Бук, Bukva, buk, Fag aburit, Bukev, 榉木, haya, Бук парен
Botanische Bezeichnung
Fagus Sylvatica


6407


6.319 m²


0,56 mm (308)
0,90 mm (94)
1,40 mm (37)
2,50 mm (33)
0,70 mm (1)
Max. Breite
80 cm
Max. Länge
520 cm
Min. Breite
1 cm
Min. Länge
50 cm

Top 3 Furniere Buche

Fläche
1.070,63 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
106704
Stammnummer
496979-01
Stammverkauf

Fläche
970,46 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
30204
Stammnummer
112449-11
Stammverkauf

Fläche
830,51 m²
Stärke
0,56 mm
Palettennummer
30180
Stammnummer
120514-01
Stammverkauf