Smreka
Prodaja trupaca
Površina
719,58 m²
Debljina
0,65 mm
Broj ploče
3225
Broj trupca
851079-02
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Smreka, 20,1600
1
14 cm

Smreka, 17,9200
2
14 cm

Smreka, 17,9200
3
14 cm

Smreka, 19,2000
4
15 cm

Smreka, 16,5568
5
13 cm

Smreka, 16,6400
6
13 cm

Smreka, 14,8224
7
12 cm

Smreka, 16,6400
8
13 cm

Smreka, 15,3600
9
12 cm

Smreka, 15,6800
10
14 cm

Smreka, 20,4800
11
16 cm

Smreka, 21,7600
12
17 cm

Smreka, 23,0400
13
18 cm

Smreka, 21,6512
14
17 cm

Smreka, 25,4720
15
20 cm

Smreka, 20,4800
16
16 cm

Smreka, 19,2000
17
15 cm

Smreka, 14,4256
18
14 cm

Smreka, 19,2000
19
15 cm

Smreka, 19,2000
20
15 cm

Smreka, 16,6400
21
13 cm

Smreka, 16,6400
22
13 cm

Smreka, 17,8304
23
14 cm

Smreka, 15,3600
24
12 cm

Smreka, 16,6400
25
13 cm

Smreka, 20,3776
26
16 cm

Smreka, 19,0000
27
19 cm

Smreka, 13,0000
28
13 cm

Smreka, 20,4800
29
16 cm

Smreka, 20,3776
30
16 cm

Smreka, 19,2000
31
15 cm

Smreka, 20,4800
32
16 cm

Smreka, 20,4800
33
16 cm

Smreka, 21,6512
34
17 cm

Smreka, 11,4400
35
13 cm

Smreka, 10,6400
36
14 cm

Smreka, 16,6400
37
13 cm

Smreka, 15,0528
38
12 cm

Smreka, 14,0096
39
11 cm

Smreka, 17,8304
40
14 cm