Joha
Prodaja trupaca
Površina
570,84 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3291
Broj trupca
496142-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Joha, 15,5584
4
17 cm

Joha, 19,5712
6
22 cm

Joha, 24,0192
8
27 cm

Joha, 26,8800
10
30 cm

Joha, 33,3888
11
37 cm

Joha, 32,4864
12
36 cm

Joha, 34,4448
13
39 cm

Joha, 20,5568
14
22 cm

Joha, 13,8240
15
15 cm

Joha, 14,2080
16
15 cm

Joha, 23,8400
17
25 cm

Joha, 15,9936
18
17 cm

Joha, 22,4256
19
24 cm

Joha, 14,8480
20
16 cm

Joha, 20,7552
21
23 cm

Joha, 14,3040
23
15 cm

Joha, 13,1712
24
14 cm

Joha, 19,0720
26
20 cm

Joha, 11,4432
27
12 cm

Joha, 15,3600
29
16 cm

Joha, 15,8080
30
19 cm

Joha, 30,2400
31
35 cm

Joha, 29,1584
32
34 cm

Joha, 27,1808
33
31 cm

Joha, 23,6544
34
28 cm

Joha, 21,4400
35
25 cm

Joha, 17,2032
36
21 cm