Joha
Prodaja trupaca
Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Joha, 19,9680
1
24 cm

Joha, 13,3760
2
19 cm

Joha, 22,4640
3
27 cm

Joha, 25,9200
4
30 cm

Joha, 31,1040
5
36 cm

Joha, 27,6480
6
32 cm

Joha, 33,6960
7
39 cm

Joha, 15,5520
8
18 cm

Joha, 16,1120
9
19 cm

Joha, 13,8240
10
16 cm

Joha, 15,5520
11
18 cm

Joha, 14,9760
12
18 cm

Joha, 11,0240
13
13 cm

Joha, 11,2320
14
13 cm

Joha, 14,4000
15
18 cm

Joha, 10,8160
16
13 cm

Joha, 13,3280
17
17 cm

Joha, 11,2320
18
13 cm

Joha, 12,2400
19
15 cm

Joha, 13,0560
20
16 cm

Joha, 9,7760
21
13 cm

Joha, 14,4160
22
17 cm

Joha, 16,6400
23
20 cm

Joha, 17,1360
24
21 cm

Joha, 14,6880
25
18 cm

Joha, 33,2800
26
40 cm

Joha, 30,7840
27
37 cm

Joha, 25,6000
28
32 cm

Joha, 29,3760
29
36 cm

Joha, 25,2960
30
31 cm

Joha, 22,8480
31
28 cm

Joha, 20,4000
32
25 cm

Joha, 15,8080
33
19 cm