Joha
Prodaja trupaca
Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3291
Broj trupca
102178-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Joha, 6,5130
1
13 cm

Joha, 18,6368
2
16 cm

Joha, 24,5952
3
21 cm

Joha, 32,0000
4
25 cm

Joha, 38,2080
6
30 cm

Joha, 44,5760
7
35 cm

Joha, 42,0288
8
33 cm

Joha, 12,6016
9
11 cm

Joha, 16,6400
10
13 cm

Joha, 16,6400
11
13 cm

Joha, 12,8000
13
10 cm

Joha, 16,6400
14
13 cm

Joha, 14,4000
17
12 cm

Joha, 13,9776
18
12 cm

Joha, 16,6400
19
13 cm

Joha, 15,3600
20
12 cm

Joha, 13,1328
21
12 cm

Joha, 15,3600
22
12 cm

Joha, 13,8240
23
12 cm

Joha, 12,1792
24
11 cm

Joha, 16,6400
25
13 cm

Joha, 17,2992
26
17 cm

Joha, 15,3600
27
12 cm

Joha, 20,7936
28
19 cm

Joha, 39,6800
29
31 cm

Joha, 38,4000
30
30 cm

Joha, 31,8400
31
25 cm

Joha, 24,1984
32
19 cm

Joha, 15,3600
33
12 cm