Joha
Prodaja trupaca
Površina
592,97 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9442
Broj trupca
101849-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Joha, 15,6416
2
13 cm

Joha, 11,5648
3
13 cm

Joha, 26,4704
4
22 cm

Joha, 32,6592
5
27 cm

Joha, 32,8320
6
27 cm

Joha, 39,8412
7
31 cm

Joha, 13,1648
8
11 cm

Joha, 16,9344
9
14 cm

Joha, 13,1648
10
11 cm

Joha, 17,0240
11
14 cm

Joha, 14,0616
12
12 cm

Joha, 15,8080
13
13 cm

Joha, 9,8208
14
12 cm

Joha, 8,3160
15
10 cm

Joha, 13,7472
16
12 cm

Joha, 13,3760
17
11 cm

Joha, 14,0544
18
12 cm

Joha, 13,5168
19
12 cm

Joha, 14,3104
20
13 cm

Joha, 14,2848
21
12 cm

Joha, 13,2352
22
11 cm

Joha, 14,2848
23
12 cm

Joha, 10,0672
24
11 cm

Joha, 14,1312
25
12 cm

Joha, 13,5616
27
13 cm

Joha, 15,8080
28
13 cm

Joha, 11,9040
30
12 cm

Joha, 14,4704
32
19 cm

Joha, 36,7744
33
34 cm

Joha, 32,4800
34
29 cm

Joha, 27,3600
35
25 cm

Joha, 22,9824
36
19 cm

Joha, 15,3088
37
13 cm