Javor američki
Prodaja trupaca
Površina
501,62 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
1232
Broj trupca
930079-09
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Javor američki, 14,8680
3
21 cm

Javor američki, 16,9920
4
24 cm

Javor američki, 18,7200
5
26 cm

Javor američki, 19,1160
6
27 cm

Javor američki, 21,2400
7
30 cm

Javor američki, 21,9480
8
31 cm

Javor američki, 25,4880
9
36 cm

Javor američki, 12,5280
17
18 cm

Javor američki, 11,6280
21
17 cm

Javor američki, 12,3120
23
18 cm

Javor američki, 11,3280
25
16 cm

Javor američki, 10,9440
27
16 cm

Javor američki, 13,4520
31
19 cm

Javor američki, 11,1360
32
16 cm

Javor američki, 13,4520
33
19 cm

Javor američki, 10,6200
39
15 cm

Javor američki, 11,1360
40
16 cm

Javor američki, 13,9200
41
20 cm

Javor američki, 10,4400
42
15 cm

Javor američki, 9,9120
44
14 cm

Javor američki, 26,6760
52
39 cm

Javor američki, 25,7520
53
37 cm

Javor američki, 24,6240
54
36 cm

Javor američki, 24,7800
55
35 cm

Javor američki, 22,6560
56
32 cm

Javor američki, 19,8240
57
28 cm

Javor američki, 18,8160
58
28 cm

Javor američki, 17,1720
59
27 cm

Javor američki, 17,1600
60
26 cm

Javor američki, 12,9720
61
23 cm