Javor američki
Prodaja trupaca
Površina
662,99 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
1229
Broj trupca
122714-82
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Javor američki, 11,5200
2
20 cm

Javor američki, 13,8240
3
24 cm

Javor američki, 14,9760
4
26 cm

Javor američki, 16,7040
5
29 cm

Javor američki, 17,8560
6
31 cm

Javor američki, 19,0080
7
33 cm

Javor američki, 20,7360
8
36 cm

Javor američki, 22,4640
9
39 cm

Javor američki, 23,0400
10
40 cm

Javor američki, 17,4240
11
33 cm

Javor američki, 21,6720
12
42 cm

Javor američki, 18,4800
13
35 cm

Javor američki, 24,7680
14
43 cm

Javor američki, 25,3440
15
44 cm

Javor američki, 25,9200
16
45 cm

Javor američki, 9,7920
17
17 cm

Javor američki, 14,4000
18
25 cm

Javor američki, 10,9440
19
19 cm

Javor američki, 12,0960
20
21 cm

Javor američki, 11,5200
21
20 cm

Javor američki, 12,6720
22
22 cm

Javor američki, 10,3680
23
18 cm

Javor američki, 13,8240
24
24 cm

Javor američki, 25,3800
25
47 cm

Javor američki, 25,9200
26
45 cm

Javor američki, 17,2800
27
30 cm

Javor američki, 17,2800
29
30 cm

Javor američki, 25,3440
31
44 cm

Javor američki, 23,6160
32
41 cm

Javor američki, 21,8880
33
38 cm

Javor američki, 22,4640
34
39 cm

Javor američki, 21,8880
35
38 cm

Javor američki, 20,7360
36
36 cm

Javor američki, 19,5840
37
34 cm

Javor američki, 17,8560
38
31 cm

Javor američki, 14,4000
39
25 cm