Javor američki
Prodaja trupaca
Površina
493,02 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
1231
Broj trupca
114543-61
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Javor američki, 16,8360
3
23 cm

Javor američki, 19,0320
4
26 cm

Javor američki, 20,4960
5
28 cm

Javor američki, 22,6920
6
31 cm

Javor američki, 24,1560
7
33 cm

Javor američki, 25,9200
8
36 cm

Javor američki, 26,3520
9
36 cm

Javor američki, 26,4480
10
38 cm

Javor američki, 11,6280
12
17 cm

Javor američki, 13,4400
14
20 cm

Javor američki, 9,2400
24
14 cm

Javor američki, 9,2400
33
14 cm

Javor američki, 8,5800
35
13 cm

Javor američki, 9,3600
39
13 cm

Javor američki, 10,8000
41
15 cm

Javor američki, 9,3600
43
13 cm

Javor američki, 7,9200
44
11 cm

Javor američki, 10,0800
46
14 cm

Javor američki, 10,8000
47
15 cm

Javor američki, 9,3600
48
13 cm

Javor američki, 10,0800
49
14 cm

Javor američki, 10,8000
50
15 cm

Javor američki, 26,6400
51
37 cm

Javor američki, 27,3600
52
38 cm

Javor američki, 25,2000
53
35 cm

Javor američki, 20,8800
55
29 cm

Javor američki, 20,8800
56
29 cm

Javor američki, 19,4400
57
27 cm

Javor američki, 16,5600
58
23 cm

Javor američki, 13,4400
59
20 cm