Jasen sa jezgrom
Prodaja trupaca
Površina
386,76 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
5442
Broj trupca
255133-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Jasen sa jezgrom, 17,4080
11
16 cm

Jasen sa jezgrom, 19,2960
12
18 cm

Jasen sa jezgrom, 13,9200
13
15 cm

Jasen sa jezgrom, 14,1600
14
15 cm

Jasen sa jezgrom, 16,4160
15
18 cm

Jasen sa jezgrom, 18,2240
16
17 cm

Jasen sa jezgrom, 18,2240
17
17 cm

Jasen sa jezgrom, 15,3900
18
18 cm

Jasen sa jezgrom, 18,2240
19
17 cm

Jasen sa jezgrom, 20,3680
20
19 cm

Jasen sa jezgrom, 16,3840
21
16 cm

Jasen sa jezgrom, 19,0950
22
19 cm

Jasen sa jezgrom, 18,2240
23
17 cm

Jasen sa jezgrom, 20,4600
24
20 cm

Jasen sa jezgrom, 20,3680
25
19 cm

Jasen sa jezgrom, 20,0640
26
19 cm

Jasen sa jezgrom, 20,0640
27
19 cm

Jasen sa jezgrom, 17,3910
28
17 cm

Jasen sa jezgrom, 21,1200
29
20 cm

Jasen sa jezgrom, 18,1440
30
18 cm

Jasen sa jezgrom, 23,8080
32
24 cm