Jasen sa jezgrom
Prodaja trupaca
Površina
677,00 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
2770
Broj trupca
131172-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Jasen sa jezgrom, 11,7312
48
16 cm

Jasen sa jezgrom, 12,9024
88
14 cm

Jasen sa jezgrom, 10,8288
91
12 cm

Jasen sa jezgrom, 12,2304
97
13 cm

Jasen sa jezgrom, 9,5744
105
11 cm

Jasen sa jezgrom, 11,3152
106
13 cm

Jasen sa jezgrom, 9,6744
107
12 cm

Jasen sa jezgrom, 9,7856
108
11 cm

Jasen sa jezgrom, 10,6752
109
12 cm

Jasen sa jezgrom, 11,3984
120
13 cm

Jasen sa jezgrom, 13,2608
150
14 cm

Jasen sa jezgrom, 12,2304
151
13 cm

Jasen sa jezgrom, 11,3664
152
12 cm

Jasen sa jezgrom, 10,9824
153
12 cm

Jasen sa jezgrom, 13,0816
154
14 cm

Jasen sa jezgrom, 10,0672
158
11 cm

Jasen sa jezgrom, 13,0816
159
14 cm

Jasen sa jezgrom, 14,2080
161
15 cm

Jasen sa jezgrom, 12,9024
162
14 cm

Jasen sa jezgrom, 11,3984
163
13 cm

Jasen sa jezgrom, 15,1552
164
16 cm

Jasen sa jezgrom, 12,4800
165
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,9920
166
14 cm

Jasen sa jezgrom, 14,3360
167
16 cm

Jasen sa jezgrom, 13,4400
168
15 cm

Jasen sa jezgrom, 13,0816
169
14 cm

Jasen sa jezgrom, 13,8240
170
15 cm

Jasen sa jezgrom, 13,2608
171
14 cm

Jasen sa jezgrom, 15,8848
172
17 cm

Jasen sa jezgrom, 12,1472
173
13 cm

Jasen sa jezgrom, 15,6672
174
17 cm

Jasen sa jezgrom, 11,9808
176
13 cm

Jasen sa jezgrom, 20,1344
300
22 cm

Jasen sa jezgrom, 10,5216
329
12 cm

Jasen sa jezgrom, 13,6320
330
15 cm

Jasen sa jezgrom, 14,4384
331
16 cm

Jasen sa jezgrom, 12,0064
332
14 cm

Jasen sa jezgrom, 12,5440
333
14 cm

Jasen sa jezgrom, 12,6336
335
14 cm

Jasen sa jezgrom, 13,4400
336
15 cm

Jasen sa jezgrom, 12,3648
337
14 cm

Jasen sa jezgrom, 11,0422
338
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,6336
342
14 cm

Jasen sa jezgrom, 12,2304
343
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,8128
344
14 cm

Jasen sa jezgrom, 12,3968
345
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,2304
346
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,6336
347
14 cm

Jasen sa jezgrom, 11,3984
348
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,0960
350
14 cm

Jasen sa jezgrom, 13,8240
351
15 cm

Jasen sa jezgrom, 10,9056
353
12 cm

Jasen sa jezgrom, 11,2320
354
13 cm

Jasen sa jezgrom, 12,9024
355
14 cm