Jasen sa jezgrom
Prodaja trupaca
Površina
3.188,47 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
317
Broj trupca
001462-00
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Jasen sa jezgrom, 49,3920
12
42 cm

Jasen sa jezgrom, 47,3760
15
42 cm

Jasen sa jezgrom, 34,1040
25
29 cm

Jasen sa jezgrom, 35,2800
26
30 cm

Jasen sa jezgrom, 36,4560
27
31 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
30
35 cm

Jasen sa jezgrom, 38,8080
32
36 cm

Jasen sa jezgrom, 45,8640
34
39 cm

Jasen sa jezgrom, 45,8640
35
39 cm

Jasen sa jezgrom, 47,0400
36
40 cm

Jasen sa jezgrom, 48,2160
37
41 cm

Jasen sa jezgrom, 20,4820
38
38 cm

Jasen sa jezgrom, 48,2160
39
41 cm

Jasen sa jezgrom, 48,2160
40
41 cm

Jasen sa jezgrom, 49,3920
42
42 cm

Jasen sa jezgrom, 43,2180
44
42 cm

Jasen sa jezgrom, 49,3920
45
42 cm

Jasen sa jezgrom, 13,3920
47
18 cm

Jasen sa jezgrom, 25,8720
48
22 cm

Jasen sa jezgrom, 30,5760
49
26 cm

Jasen sa jezgrom, 36,4560
50
31 cm

Jasen sa jezgrom, 35,9040
51
34 cm

Jasen sa jezgrom, 25,8720
52
22 cm

Jasen sa jezgrom, 29,4000
61
25 cm

Jasen sa jezgrom, 36,8640
63
32 cm

Jasen sa jezgrom, 36,4800
64
32 cm

Jasen sa jezgrom, 38,0160
65
33 cm

Jasen sa jezgrom, 37,6200
66
33 cm

Jasen sa jezgrom, 42,3360
67
36 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
68
35 cm

Jasen sa jezgrom, 42,3360
69
36 cm

Jasen sa jezgrom, 42,3360
70
36 cm

Jasen sa jezgrom, 43,5120
71
37 cm

Jasen sa jezgrom, 44,6880
72
38 cm

Jasen sa jezgrom, 43,3200
73
38 cm

Jasen sa jezgrom, 38,2200
74
30 cm

Jasen sa jezgrom, 35,2800
75
30 cm

Jasen sa jezgrom, 37,6320
76
32 cm

Jasen sa jezgrom, 38,8080
77
33 cm

Jasen sa jezgrom, 38,8080
78
33 cm

Jasen sa jezgrom, 37,6320
79
32 cm

Jasen sa jezgrom, 38,8080
80
33 cm

Jasen sa jezgrom, 39,9840
81
34 cm

Jasen sa jezgrom, 39,9840
82
34 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
83
35 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
84
35 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
85
35 cm

Jasen sa jezgrom, 37,6200
86
33 cm

Jasen sa jezgrom, 36,4560
87
31 cm

Jasen sa jezgrom, 27,0480
97
23 cm

Jasen sa jezgrom, 28,2240
98
24 cm

Jasen sa jezgrom, 30,5760
99
26 cm

Jasen sa jezgrom, 30,5760
100
26 cm

Jasen sa jezgrom, 32,9280
101
28 cm

Jasen sa jezgrom, 34,1040
102
29 cm

Jasen sa jezgrom, 34,1040
103
29 cm

Jasen sa jezgrom, 41,1600
104
35 cm

Jasen sa jezgrom, 39,9840
105
34 cm

Jasen sa jezgrom, 42,3360
106
36 cm

Jasen sa jezgrom, 43,5120
107
37 cm

Jasen sa jezgrom, 43,5120
108
37 cm

Jasen sa jezgrom, 44,6880
109
38 cm

Jasen sa jezgrom, 44,2320
110
38 cm

Jasen sa jezgrom, 45,8640
111
39 cm

Jasen sa jezgrom, 47,0400
112
40 cm

Jasen sa jezgrom, 45,8640
113
39 cm

Jasen sa jezgrom, 43,5120
114
37 cm

Jasen sa jezgrom, 36,0840
115
31 cm

Jasen sa jezgrom, 32,9280
116
28 cm

Jasen sa jezgrom, 37,2480
117
32 cm

Jasen sa jezgrom, 26,4960
125
23 cm

Jasen sa jezgrom, 28,8000
126
25 cm

Jasen sa jezgrom, 29,9520
127
26 cm

Jasen sa jezgrom, 31,4280
128
27 cm

Jasen sa jezgrom, 32,5920
129
28 cm

Jasen sa jezgrom, 34,9200
130
30 cm

Jasen sa jezgrom, 36,4560
131
31 cm

Jasen sa jezgrom, 37,2480
132
32 cm

Jasen sa jezgrom, 39,9840
133
34 cm

Jasen sa jezgrom, 39,9840
134
34 cm

Jasen sa jezgrom, 42,3360
135
36 cm

Jasen sa jezgrom, 41,9040
136
36 cm

Jasen sa jezgrom, 43,5120
137
37 cm