Evropski orah
Prodaja trupaca
Površina
1.134,55 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
3428
Broj trupca
498277-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski orah, 20,6080
2
20 cm

Evropski orah, 29,0304
3
28 cm

Evropski orah, 36,2880
4
35 cm

Evropski orah, 41,4720
5
40 cm

Evropski orah, 45,0560
6
44 cm

Evropski orah, 49,4592
7
48 cm

Evropski orah, 52,5504
8
51 cm

Evropski orah, 53,9328
9
53 cm

Evropski orah, 50,8032
10
49 cm

Evropski orah, 26,1248
11
26 cm

Evropski orah, 24,2688
12
24 cm

Evropski orah, 23,4048
13
23 cm

Evropski orah, 23,5520
14
23 cm

Evropski orah, 7,0720
15
17 cm

Evropski orah, 25,1200
16
25 cm

Evropski orah, 24,9600
17
25 cm

Evropski orah, 23,6544
18
24 cm

Evropski orah, 25,4400
23
25 cm

Evropski orah, 24,4224
24
24 cm

Evropski orah, 7,5360
25
24 cm

Evropski orah, 15,9896
26
22 cm

Evropski orah, 21,1008
27
21 cm

Evropski orah, 21,1008
28
21 cm

Evropski orah, 14,5068
29
21 cm

Evropski orah, 27,8208
30
27 cm

Evropski orah, 25,7920
31
26 cm

Evropski orah, 26,4576
35
26 cm

Evropski orah, 26,6240
36
26 cm

Evropski orah, 24,7500
37
25 cm

Evropski orah, 47,5264
38
47 cm

Evropski orah, 44,9280
39
45 cm

Evropski orah, 42,7392
40
42 cm

Evropski orah, 39,1872
41
39 cm

Evropski orah, 39,6864
42
39 cm

Evropski orah, 36,8640
43
36 cm

Evropski orah, 30,3360
44
30 cm

Evropski orah, 13,1456
45
26 cm

Evropski orah, 21,2352
46
21 cm