Evropski orah
Prodaja trupaca
Površina
861,16 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
2594
Broj trupca
235081-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski orah, 22,3200
12
31 cm

Evropski orah, 27,2320
14
37 cm

Evropski orah, 33,8560
15
46 cm

Evropski orah, 39,4240
17
56 cm

Evropski orah, 42,6880
18
58 cm

Evropski orah, 43,4240
19
59 cm

Evropski orah, 43,4240
21
59 cm

Evropski orah, 43,4240
22
59 cm

Evropski orah, 15,8400
23
22 cm

Evropski orah, 12,6720
24
18 cm

Evropski orah, 15,8400
25
22 cm

Evropski orah, 12,2400
26
17 cm

Evropski orah, 11,7760
29
16 cm

Evropski orah, 11,0400
30
15 cm

Evropski orah, 15,1200
32
21 cm

Evropski orah, 15,1200
33
21 cm

Evropski orah, 16,1280
34
24 cm

Evropski orah, 15,6000
35
26 cm

Evropski orah, 15,4880
36
22 cm

Evropski orah, 12,6720
37
18 cm

Evropski orah, 12,2400
38
17 cm

Evropski orah, 8,8320
40
12 cm

Evropski orah, 9,3600
41
13 cm

Evropski orah, 10,4500
49
25 cm

Evropski orah, 18,5380
50
26 cm

Evropski orah, 8,4600
52
15 cm

Evropski orah, 16,5600
53
23 cm

Evropski orah, 17,2800
54
24 cm

Evropski orah, 17,6640
55
24 cm

Evropski orah, 16,9280
56
23 cm

Evropski orah, 16,9280
57
23 cm

Evropski orah, 13,2480
60
18 cm

Evropski orah, 13,2480
61
18 cm

Evropski orah, 12,5120
62
17 cm

Evropski orah, 10,0800
64
14 cm

Evropski orah, 12,7840
68
17 cm

Evropski orah, 13,0560
69
17 cm

Evropski orah, 14,7200
70
20 cm

Evropski orah, 13,5360
72
18 cm

Evropski orah, 13,2480
74
18 cm

Evropski orah, 15,0400
77
20 cm

Evropski orah, 14,7200
78
20 cm

Evropski orah, 15,0400
79
20 cm

Evropski orah, 17,2960
80
23 cm

Evropski orah, 16,5440
81
22 cm

Evropski orah, 14,7200
82
20 cm

Evropski orah, 16,6060
83
19 cm

Evropski orah, 16,1920
93
22 cm