Evropski orah
Prodaja trupaca
Površina
1.152,39 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
4874
Broj trupca
110379-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski orah, 9,1080
1
24 cm

Evropski orah, 15,1200
2
27 cm

Evropski orah, 17,9200
3
32 cm

Evropski orah, 31,3600
5
35 cm

Evropski orah, 37,3920
7
41 cm

Evropski orah, 40,1280
8
44 cm

Evropski orah, 41,0400
9
45 cm

Evropski orah, 43,7760
10
48 cm

Evropski orah, 21,8880
11
24 cm

Evropski orah, 21,8880
12
24 cm

Evropski orah, 21,8880
13
24 cm

Evropski orah, 21,8880
14
24 cm

Evropski orah, 21,5040
15
24 cm

Evropski orah, 20,9760
16
23 cm

Evropski orah, 23,7120
17
26 cm

Evropski orah, 22,8000
18
25 cm

Evropski orah, 22,8000
19
25 cm

Evropski orah, 8,5215
20
23 cm

Evropski orah, 19,1520
21
21 cm

Evropski orah, 19,7120
22
22 cm

Evropski orah, 20,0640
23
22 cm

Evropski orah, 20,9760
24
23 cm

Evropski orah, 20,9760
25
23 cm

Evropski orah, 22,8000
26
25 cm

Evropski orah, 21,8880
27
24 cm

Evropski orah, 24,6240
28
27 cm

Evropski orah, 23,7120
29
26 cm

Evropski orah, 9,9750
30
25 cm

Evropski orah, 21,8880
31
24 cm

Evropski orah, 22,8000
32
25 cm

Evropski orah, 22,4000
33
25 cm

Evropski orah, 22,4000
34
25 cm

Evropski orah, 22,4000
35
25 cm

Evropski orah, 21,5040
36
24 cm

Evropski orah, 22,4000
37
25 cm

Evropski orah, 22,4000
38
25 cm

Evropski orah, 21,5040
39
24 cm

Evropski orah, 20,6080
40
23 cm

Evropski orah, 19,7120
41
22 cm

Evropski orah, 7,0560
42
21 cm

Evropski orah, 19,7120
43
22 cm

Evropski orah, 15,8240
44
23 cm

Evropski orah, 15,8240
45
23 cm

Evropski orah, 15,1360
46
22 cm

Evropski orah, 15,8240
47
23 cm

Evropski orah, 14,4480
48
21 cm

Evropski orah, 14,4480
49
21 cm

Evropski orah, 14,4480
50
21 cm

Evropski orah, 13,7600
51
20 cm

Evropski orah, 14,4480
52
21 cm

Evropski orah, 13,7600
53
20 cm

Evropski orah, 13,7600
54
20 cm

Evropski orah, 13,7600
55
20 cm

Evropski orah, 6,1275
56
19 cm

Evropski orah, 27,5520
57
41 cm

Evropski orah, 28,8960
58
43 cm