Evropski hrast
Prodaja trupaca
Površina
1.188,73 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4336
Broj trupca
498393-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski hrast, 19,8016
7
26 cm

Evropski hrast, 22,0864
8
29 cm

Evropski hrast, 23,2320
9
30 cm

Evropski hrast, 23,6096
10
31 cm

Evropski hrast, 23,5520
11
32 cm

Evropski hrast, 23,8656
12
33 cm

Evropski hrast, 24,8292
13
33 cm

Evropski hrast, 26,2848
14
37 cm

Evropski hrast, 28,4160
15
40 cm

Evropski hrast, 19,0400
17
25 cm

Evropski hrast, 23,0400
19
30 cm

Evropski hrast, 17,5168
23
23 cm

Evropski hrast, 20,0704
36
28 cm

Evropski hrast, 23,1424
37
32 cm

Evropski hrast, 24,0768
38
33 cm

Evropski hrast, 23,9360
39
34 cm

Evropski hrast, 20,6016
41
29 cm

Evropski hrast, 18,9696
42
26 cm

Evropski hrast, 23,7184
43
34 cm

Evropski hrast, 22,5280
44
32 cm

Evropski hrast, 24,8832
45
36 cm

Evropski hrast, 21,1200
46
30 cm

Evropski hrast, 16,8960
47
24 cm

Evropski hrast, 19,2000
57
25 cm

Evropski hrast, 22,2720
58
29 cm

Evropski hrast, 20,9088
59
27 cm

Evropski hrast, 20,9088
60
27 cm

Evropski hrast, 23,8080
61
31 cm

Evropski hrast, 24,5760
62
32 cm

Evropski hrast, 26,1120
63
34 cm

Evropski hrast, 28,4160
64
37 cm

Evropski hrast, 26,6560
65
35 cm

Evropski hrast, 30,2016
66
39 cm

Evropski hrast, 30,7200
67
40 cm

Evropski hrast, 16,2624
77
21 cm

Evropski hrast, 16,3968
78
21 cm

Evropski hrast, 18,1056
79
23 cm

Evropski hrast, 20,1344
80
26 cm

Evropski hrast, 21,0816
81
27 cm

Evropski hrast, 22,8288
82
29 cm

Evropski hrast, 21,6832
83
28 cm

Evropski hrast, 23,2320
84
30 cm

Evropski hrast, 25,5552
85
33 cm

Evropski hrast, 27,6480
86
36 cm

Evropski hrast, 27,1040
87
35 cm

Evropski hrast, 29,4272
88
38 cm

Evropski hrast, 29,9520
89
39 cm

Evropski hrast, 30,2016
90
39 cm

Evropski hrast, 27,8784
91
36 cm

Evropski hrast, 24,5760
92
32 cm

Evropski hrast, 17,6640
93
23 cm