Evropski hrast
Prodaja trupaca
Površina
1.952,69 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
2026
Broj trupca
009731-31
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski hrast, 13,4400
1
15 cm

Evropski hrast, 13,0560
4
16 cm

Evropski hrast, 14,4160
5
17 cm

Evropski hrast, 15,2320
6
17 cm

Evropski hrast, 17,9200
7
20 cm

Evropski hrast, 20,0640
8
22 cm

Evropski hrast, 17,6320
9
19 cm

Evropski hrast, 15,5040
10
17 cm

Evropski hrast, 14,8480
13
16 cm

Evropski hrast, 15,7760
14
17 cm

Evropski hrast, 13,4400
19
14 cm

Evropski hrast, 15,3600
20
16 cm

Evropski hrast, 17,2800
21
18 cm

Evropski hrast, 20,1600
22
21 cm

Evropski hrast, 21,1200
23
22 cm

Evropski hrast, 23,0400
24
24 cm

Evropski hrast, 24,0000
25
25 cm

Evropski hrast, 25,9200
26
27 cm

Evropski hrast, 7,7520
27
17 cm

Evropski hrast, 11,5640
28
28 cm

Evropski hrast, 26,4320
29
28 cm

Evropski hrast, 27,8400
30
29 cm

Evropski hrast, 29,7600
31
31 cm

Evropski hrast, 31,6800
32
33 cm

Evropski hrast, 32,6400
33
34 cm

Evropski hrast, 33,1840
34
34 cm

Evropski hrast, 32,6400
35
34 cm

Evropski hrast, 34,5600
36
36 cm

Evropski hrast, 32,6400
37
34 cm

Evropski hrast, 26,8800
38
28 cm

Evropski hrast, 16,0480
42
17 cm

Evropski hrast, 19,2000
43
20 cm

Evropski hrast, 20,7680
44
22 cm

Evropski hrast, 23,0400
45
24 cm

Evropski hrast, 17,9360
46
19 cm

Evropski hrast, 24,5440
48
26 cm

Evropski hrast, 25,4880
49
27 cm

Evropski hrast, 26,4320
50
28 cm

Evropski hrast, 31,1520
51
33 cm

Evropski hrast, 29,7600
52
31 cm

Evropski hrast, 4,9300
53
17 cm

Evropski hrast, 13,5405
54
27 cm

Evropski hrast, 31,6800
55
33 cm

Evropski hrast, 35,5200
56
37 cm

Evropski hrast, 34,9280
57
37 cm

Evropski hrast, 38,7040
58
41 cm

Evropski hrast, 38,7040
59
41 cm

Evropski hrast, 20,7680
62
22 cm

Evropski hrast, 17,6320
64
19 cm

Evropski hrast, 15,7760
66
17 cm

Evropski hrast, 16,9920
67
18 cm

Evropski hrast, 17,9360
72
19 cm

Evropski hrast, 21,1200
73
22 cm

Evropski hrast, 21,7120
74
23 cm

Evropski hrast, 23,6000
75
25 cm

Evropski hrast, 25,4880
76
27 cm

Evropski hrast, 26,9120
77
29 cm

Evropski hrast, 27,8400
78
30 cm

Evropski hrast, 28,7680
79
31 cm

Evropski hrast, 29,6960
80
32 cm

Evropski hrast, 5,8800
82
21 cm

Evropski hrast, 19,7505
83
33 cm

Evropski hrast, 30,6240
84
33 cm

Evropski hrast, 29,1840
85
32 cm

Evropski hrast, 30,0960
86
33 cm

Evropski hrast, 31,0080
87
34 cm

Evropski hrast, 17,3280
88
19 cm

Evropski hrast, 19,1520
89
21 cm

Evropski hrast, 14,0800
90
16 cm

Evropski hrast, 14,8480
91
16 cm

Evropski hrast, 12,0640
95
13 cm

Evropski hrast, 13,6800
96
15 cm

Evropski hrast, 15,7760
97
17 cm

Evropski hrast, 17,6320
98
19 cm

Evropski hrast, 19,7120
99
22 cm

Evropski hrast, 21,8880
100
24 cm

Evropski hrast, 24,6240
101
27 cm

Evropski hrast, 25,5360
102
28 cm

Evropski hrast, 25,0880
103
28 cm

Evropski hrast, 27,3600
104
30 cm

Evropski hrast, 28,6720
105
32 cm

Evropski hrast, 24,6400
106
28 cm

Evropski hrast, 22,4000
107
25 cm

Evropski hrast, 22,8000
108
25 cm

Evropski hrast, 24,1920
109
27 cm

Evropski hrast, 21,5040
110
24 cm