Evropski hrast
Prodaja trupaca
Površina
1.083,35 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
2020
Broj trupca
007966-14
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski hrast, 14,5920
4
19 cm

Evropski hrast, 14,5920
5
19 cm

Evropski hrast, 15,3600
6
20 cm

Evropski hrast, 13,6000
7
17 cm

Evropski hrast, 16,4640
8
21 cm

Evropski hrast, 15,6800
9
20 cm

Evropski hrast, 11,5200
10
15 cm

Evropski hrast, 11,5200
12
15 cm

Evropski hrast, 16,8000
18
21 cm

Evropski hrast, 17,2480
20
22 cm

Evropski hrast, 18,4000
21
23 cm

Evropski hrast, 15,6800
22
20 cm

Evropski hrast, 16,8000
23
21 cm

Evropski hrast, 17,2480
24
22 cm

Evropski hrast, 16,1920
25
22 cm

Evropski hrast, 13,0560
26
17 cm

Evropski hrast, 16,8960
34
22 cm

Evropski hrast, 16,8960
35
22 cm

Evropski hrast, 16,4640
36
21 cm

Evropski hrast, 16,4640
37
21 cm

Evropski hrast, 14,1120
38
18 cm

Evropski hrast, 17,9520
49
22 cm

Evropski hrast, 20,8000
51
26 cm

Evropski hrast, 18,0320
53
23 cm

Evropski hrast, 17,2480
54
22 cm

Evropski hrast, 18,8160
55
24 cm

Evropski hrast, 21,1680
56
27 cm

Evropski hrast, 20,3840
57
26 cm

Evropski hrast, 16,4640
58
21 cm

Evropski hrast, 19,2640
60
28 cm

Evropski hrast, 22,0160
61
32 cm

Evropski hrast, 20,6400
62
30 cm

Evropski hrast, 19,4880
63
29 cm

Evropski hrast, 19,9520
64
29 cm

Evropski hrast, 19,9520
65
29 cm

Evropski hrast, 15,8240
69
23 cm

Evropski hrast, 18,0000
71
25 cm

Evropski hrast, 15,4880
72
22 cm

Evropski hrast, 18,0000
74
25 cm

Evropski hrast, 19,2640
83
28 cm

Evropski hrast, 19,9520
84
29 cm

Evropski hrast, 18,7050
85
29 cm

Evropski hrast, 21,8240
86
31 cm

Evropski hrast, 21,1200
87
30 cm

Evropski hrast, 19,0080
88
27 cm

Evropski hrast, 14,0800
89
20 cm

Evropski hrast, 12,6720
90
18 cm

Evropski hrast, 21,1200
91
30 cm

Evropski hrast, 14,4000
92
20 cm

Evropski hrast, 15,1200
93
21 cm

Evropski hrast, 18,5760
97
27 cm

Evropski hrast, 16,8000
98
25 cm

Evropski hrast, 19,2640
99
28 cm

Evropski hrast, 19,9520
100
29 cm

Evropski hrast, 19,9520
101
29 cm

Evropski hrast, 21,1200
102
30 cm

Evropski hrast, 22,7040
103
33 cm

Evropski hrast, 14,4480
104
21 cm

Evropski hrast, 15,4880
105
22 cm

Evropski hrast, 16,1920
106
23 cm

Evropski hrast, 19,9520
107
29 cm

Evropski hrast, 16,5600
108
23 cm