Evropski hrast
Prodaja trupaca
Površina
1.321,69 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
2014
Broj trupca
005143-24
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Evropski hrast, 18,8000
4
25 cm

Evropski hrast, 20,7360
5
27 cm

Evropski hrast, 20,7360
6
27 cm

Evropski hrast, 20,3040
7
27 cm

Evropski hrast, 20,6080
8
28 cm

Evropski hrast, 20,3040
9
27 cm

Evropski hrast, 13,9840
10
19 cm

Evropski hrast, 19,5520
11
26 cm

Evropski hrast, 19,2640
17
28 cm

Evropski hrast, 19,4400
18
27 cm

Evropski hrast, 20,4160
19
29 cm

Evropski hrast, 19,4400
20
27 cm

Evropski hrast, 19,4400
21
27 cm

Evropski hrast, 16,5600
22
23 cm

Evropski hrast, 15,4560
23
21 cm

Evropski hrast, 12,7840
24
17 cm

Evropski hrast, 10,8000
26
15 cm

Evropski hrast, 13,6800
27
19 cm

Evropski hrast, 15,8400
28
22 cm

Evropski hrast, 17,2800
29
24 cm

Evropski hrast, 18,0000
30
25 cm

Evropski hrast, 19,4400
31
27 cm

Evropski hrast, 22,0800
32
30 cm

Evropski hrast, 22,0800
33
30 cm

Evropski hrast, 23,7600
34
33 cm

Evropski hrast, 22,5280
35
32 cm

Evropski hrast, 20,4160
36
29 cm

Evropski hrast, 19,4400
37
27 cm

Evropski hrast, 13,3760
38
19 cm

Evropski hrast, 16,5600
44
23 cm

Evropski hrast, 19,1360
45
26 cm

Evropski hrast, 20,3040
46
27 cm

Evropski hrast, 19,1360
47
26 cm

Evropski hrast, 19,1360
48
26 cm

Evropski hrast, 21,3440
49
29 cm

Evropski hrast, 22,0800
50
30 cm

Evropski hrast, 20,3040
51
27 cm

Evropski hrast, 20,7360
52
27 cm

Evropski hrast, 14,7200
57
20 cm

Evropski hrast, 12,5120
58
17 cm

Evropski hrast, 15,4560
59
21 cm

Evropski hrast, 16,5440
60
22 cm

Evropski hrast, 18,0480
61
24 cm

Evropski hrast, 17,2960
62
23 cm

Evropski hrast, 17,2960
63
23 cm

Evropski hrast, 15,7920
64
21 cm

Evropski hrast, 16,9280
65
23 cm

Evropski hrast, 15,7920
66
21 cm

Evropski hrast, 14,7200
67
20 cm

Evropski hrast, 16,5440
68
22 cm

Evropski hrast, 10,0800
72
14 cm

Evropski hrast, 12,5120
73
17 cm

Evropski hrast, 13,6800
75
19 cm

Evropski hrast, 15,4880
76
22 cm

Evropski hrast, 17,2000
77
25 cm

Evropski hrast, 18,5760
78
27 cm

Evropski hrast, 19,2640
79
28 cm

Evropski hrast, 18,5760
80
27 cm

Evropski hrast, 15,1360
81
22 cm

Evropski hrast, 12,9600
82
18 cm

Evropski hrast, 10,7520
83
16 cm

Evropski hrast, 12,6720
84
18 cm

Evropski hrast, 18,5625
87
25 cm

Evropski hrast, 19,4400
88
27 cm

Evropski hrast, 19,4400
89
27 cm

Evropski hrast, 14,4320
90
22 cm

Evropski hrast, 16,9280
95
23 cm

Evropski hrast, 14,7200
96
20 cm

Evropski hrast, 16,9280
97
23 cm

Evropski hrast, 14,4000
98
20 cm

Evropski hrast, 17,6640
99
24 cm

Evropski hrast, 19,5520
100
26 cm

Evropski hrast, 17,6640
101
24 cm

Evropski hrast, 18,8000
102
25 cm

Evropski hrast, 17,2960
103
23 cm

Evropski hrast, 12,0320
105
16 cm