Bukva natur
Prodaja trupaca
Površina
350,63 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3552
Broj trupca
024260-00
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bukva natur, 15,6800
2
20 cm

Bukva natur, 24,1280
3
26 cm

Bukva natur, 32,7680
4
32 cm

Bukva natur, 38,0800
5
35 cm

Bukva natur, 44,1600
6
40 cm

Bukva natur, 46,7840
7
43 cm

Bukva natur, 51,8880
8
47 cm

Bukva natur, 27,4560
10
26 cm

Bukva natur, 16,5600
12
15 cm

Bukva natur, 15,8400
13
15 cm

Bukva natur, 18,4320
14
18 cm

Bukva natur, 18,8480
15
19 cm