Bukva
Prodaja trupaca
Površina
1.070,63 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
106704
Broj trupca
496979-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bukva, 14,4720
1
16 cm

Bukva, 23,5840
2
22 cm

Bukva, 29,3760
3
27 cm

Bukva, 32,6400
4
30 cm

Bukva, 35,9040
5
33 cm

Bukva, 39,1680
6
36 cm

Bukva, 39,1680
7
36 cm

Bukva, 38,5920
8
36 cm

Bukva, 44,1600
9
40 cm

Bukva, 46,7840
10
43 cm

Bukva, 48,5760
11
44 cm

Bukva, 47,4720
12
43 cm

Bukva, 20,1600
13
18 cm

Bukva, 20,1600
14
18 cm

Bukva, 24,2880
15
22 cm

Bukva, 20,1600
16
18 cm

Bukva, 50,7840
17
46 cm

Bukva, 49,2800
18
44 cm

Bukva, 49,2800
19
44 cm

Bukva, 48,1600
20
43 cm

Bukva, 47,0400
21
42 cm

Bukva, 47,0400
22
42 cm

Bukva, 42,5600
23
38 cm

Bukva, 43,6800
24
39 cm

Bukva, 40,3200
25
36 cm

Bukva, 39,2000
26
35 cm

Bukva, 40,6000
27
29 cm

Bukva, 29,1200
28
26 cm

Bukva, 18,9000
29
18 cm