Bukva
Prodaja trupaca
Površina
652,42 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
6001
Broj trupca
050388-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bukva, 33,6000
6
28 cm

Bukva, 41,3440
8
34 cm

Bukva, 49,8560
9
41 cm

Bukva, 27,9680
10
23 cm

Bukva, 13,9840
13
23 cm

Bukva, 29,6000
14
25 cm

Bukva, 22,8000
15
19 cm

Bukva, 26,7520
17
22 cm

Bukva, 24,0000
18
20 cm

Bukva, 8,4360
25
19 cm

Bukva, 24,0000
26
20 cm

Bukva, 24,1920
28
21 cm

Bukva, 24,0000
32
20 cm

Bukva, 22,4960
33
19 cm

Bukva, 24,3200
34
20 cm

Bukva, 21,6000
36
18 cm

Bukva, 20,4000
39
17 cm

Bukva, 20,4960
40
21 cm

Bukva, 22,8000
41
19 cm

Bukva, 25,5360
42
21 cm

Bukva, 44,9920
43
37 cm

Bukva, 33,6000
44
28 cm

Bukva, 39,6000
45
33 cm

Bukva, 26,0480
46
22 cm