Bukva
Prodaja trupaca
Površina
687,13 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
38486
Broj trupca
021626-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bukva, 28,2880
8
26 cm

Bukva, 30,5856
10
27 cm

Bukva, 15,9360
11
15 cm

Bukva, 20,1856
13
19 cm

Bukva, 30,5856
14
27 cm

Bukva, 14,3360
15
14 cm

Bukva, 48,7104
16
43 cm

Bukva, 46,1824
17
44 cm

Bukva, 50,2336
18
47 cm

Bukva, 20,3904
27
18 cm

Bukva, 23,5136
28
22 cm

Bukva, 20,3904
33
18 cm

Bukva, 22,4466
35
19 cm

Bukva, 21,3696
36
21 cm

Bukva, 21,5232
40
19 cm

Bukva, 20,6208
41
18 cm

Bukva, 47,8080
42
45 cm

Bukva, 46,5024
43
42 cm

Bukva, 45,6960
44
42 cm

Bukva, 43,0464
45
38 cm

Bukva, 40,7808
46
36 cm

Bukva, 27,9936
47
27 cm