Bor
Prodaja trupaca
Površina
797,10 m²
Debljina
0,65 mm
Broj ploče
3217
Broj trupca
097280-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bor, 21,7440
1
18 cm

Bor, 25,6000
2
25 cm

Bor, 30,1056
3
28 cm

Bor, 32,2560
4
30 cm

Bor, 33,1328
5
31 cm

Bor, 40,3712
6
38 cm

Bor, 43,5200
7
40 cm

Bor, 46,7840
8
43 cm

Bor, 42,4320
9
39 cm

Bor, 22,4448
10
21 cm

Bor, 16,0320
11
15 cm

Bor, 14,6944
12
14 cm

Bor, 13,7280
13
13 cm

Bor, 16,6912
14
16 cm

Bor, 12,5952
15
12 cm

Bor, 15,3600
16
16 cm

Bor, 14,6048
17
14 cm

Bor, 13,3952
18
13 cm

Bor, 16,8960
19
16 cm

Bor, 13,6448
20
13 cm

Bor, 16,4160
22
15 cm

Bor, 18,4960
24
17 cm

Bor, 13,8944
26
13 cm

Bor, 14,8736
28
14 cm

Bor, 16,0320
30
15 cm

Bor, 41,2160
32
40 cm

Bor, 41,9840
33
40 cm

Bor, 44,8576
34
43 cm

Bor, 38,2464
35
36 cm

Bor, 33,1776
36
32 cm

Bor, 31,8720
37
30 cm