Bor
Prodaja trupaca
Površina
841,02 m²
Debljina
0,65 mm
Broj ploče
8940
Broj trupca
071956-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bor, 15,6000
1
15 cm

Bor, 30,7200
2
24 cm

Bor, 37,1200
3
29 cm

Bor, 19,2000
4
15 cm

Bor, 15,3600
5
12 cm

Bor, 17,9200
6
14 cm

Bor, 17,9200
7
14 cm

Bor, 21,7600
8
17 cm

Bor, 17,9200
9
14 cm

Bor, 23,0400
10
18 cm

Bor, 19,2000
11
15 cm

Bor, 20,4800
12
16 cm

Bor, 19,2000
13
15 cm

Bor, 24,3200
14
19 cm

Bor, 20,4800
15
16 cm

Bor, 23,0400
16
18 cm

Bor, 16,6400
17
13 cm

Bor, 25,6000
18
20 cm

Bor, 19,2000
19
15 cm

Bor, 17,9200
20
14 cm

Bor, 21,7600
21
17 cm

Bor, 23,0400
22
18 cm

Bor, 21,7600
23
17 cm

Bor, 19,2000
24
15 cm

Bor, 15,3600
25
12 cm

Bor, 21,7600
26
17 cm

Bor, 21,7600
27
17 cm

Bor, 17,9200
28
14 cm

Bor, 23,0400
29
18 cm

Bor, 20,4800
30
16 cm

Bor, 17,4720
31
14 cm

Bor, 19,1040
32
15 cm

Bor, 16,6400
33
13 cm

Bor, 16,6400
34
13 cm

Bor, 17,5616
35
14 cm

Bor, 17,9200
36
14 cm

Bor, 17,9200
37
14 cm

Bor, 16,5568
38
13 cm

Bor, 16,6400
39
13 cm

Bor, 31,5200
40
25 cm

Bor, 24,3200
41
19 cm