Bor
Prodaja trupaca
Površina
880,07 m²
Debljina
0,65 mm
Broj ploče
8940
Broj trupca
071102-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Bor, 25,4720
1
20 cm

Bor, 37,2330
2
27 cm

Bor, 19,1040
3
15 cm

Bor, 17,7408
4
14 cm

Bor, 20,3776
5
16 cm

Bor, 21,8688
6
17 cm

Bor, 23,0400
7
18 cm

Bor, 21,7600
8
17 cm

Bor, 25,7108
9
19 cm

Bor, 19,3120
10
20 cm

Bor, 25,7108
11
19 cm

Bor, 22,9248
12
18 cm

Bor, 25,3440
13
20 cm

Bor, 22,8096
14
18 cm

Bor, 22,9248
15
18 cm

Bor, 23,0400
16
18 cm

Bor, 22,9248
17
18 cm

Bor, 25,7280
18
20 cm

Bor, 25,7280
19
20 cm

Bor, 21,7600
20
17 cm

Bor, 20,2368
21
17 cm

Bor, 20,5824
22
16 cm

Bor, 24,4416
23
19 cm

Bor, 23,0400
24
18 cm

Bor, 21,7600
25
17 cm

Bor, 20,4800
26
16 cm

Bor, 24,1984
27
19 cm

Bor, 24,3200
28
19 cm

Bor, 21,8688
29
17 cm

Bor, 18,0992
30
14 cm

Bor, 21,5424
31
17 cm

Bor, 21,5424
32
17 cm

Bor, 19,2960
33
15 cm

Bor, 16,5568
34
13 cm

Bor, 19,1040
35
15 cm

Bor, 19,2000
36
15 cm

Bor, 36,9344
37
29 cm

Bor, 19,8656
38
16 cm

Bor, 16,4864
39
16 cm