Američki orah
Prodaja trupaca
Površina
1.433,72 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
9664
Broj trupca
497692-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Američki orah, 14,7840
3
21 cm

Američki orah, 15,6640
4
22 cm

Američki orah, 16,5440
5
22 cm

Američki orah, 41,1840
6
26 cm

Američki orah, 47,5200
7
30 cm

Američki orah, 52,2720
8
33 cm

Američki orah, 57,6000
9
36 cm

Američki orah, 59,2000
10
37 cm

Američki orah, 61,7760
11
39 cm

Američki orah, 63,3600
12
40 cm

Američki orah, 65,6000
13
41 cm

Američki orah, 68,8000
14
43 cm

Američki orah, 68,8000
15
43 cm

Američki orah, 68,1120
16
43 cm

Američki orah, 68,9920
17
44 cm

Američki orah, 35,6400
18
45 cm

Američki orah, 68,1120
19
43 cm

Američki orah, 68,1120
20
43 cm

Američki orah, 68,1120
21
43 cm

Američki orah, 66,5280
22
42 cm

Američki orah, 63,3600
23
40 cm

Američki orah, 63,3600
24
40 cm

Američki orah, 58,9760
25
38 cm

Američki orah, 54,8800
26
35 cm

Američki orah, 52,2720
27
33 cm

Američki orah, 22,9680
28
29 cm

Američki orah, 21,3840
29
27 cm

Američki orah, 19,8000
31
25 cm