Američki orah
Prodaja trupaca
Površina
714,53 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
9664
Broj trupca
497692-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Američki orah, 14,7840
3
21 cm

Američki orah, 15,6640
4
22 cm

Američki orah, 16,5440
5
22 cm

Američki orah, 41,1840
6
26 cm

Američki orah, 47,5200
7
30 cm

Američki orah, 68,8000
14
43 cm

Američki orah, 68,8000
15
43 cm

Američki orah, 68,1120
16
43 cm

Američki orah, 68,9920
17
44 cm

Američki orah, 35,6400
18
45 cm

Američki orah, 68,1120
19
43 cm

Američki orah, 68,1120
20
43 cm

Američki orah, 68,1120
21
43 cm

Američki orah, 22,9680
28
29 cm

Američki orah, 21,3840
29
27 cm

Američki orah, 19,8000
31
25 cm