Američki orah
Prodaja trupaca
Površina
1.192,90 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
3597
Broj trupca
100549-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Američki orah, 29,9376
14
27 cm

Američki orah, 34,5216
20
31 cm

Američki orah, 38,1888
23
34 cm

Američki orah, 38,4720
26
35 cm

Američki orah, 40,6704
29
37 cm

Američki orah, 42,3072
32
39 cm

Američki orah, 43,9680
35
40 cm

Američki orah, 46,7712
38
42 cm

Američki orah, 23,8080
39
20 cm

Američki orah, 22,6176
40
19 cm

Američki orah, 22,8912
41
19 cm

Američki orah, 21,4272
42
18 cm

Američki orah, 20,1552
43
17 cm

Američki orah, 22,7088
44
19 cm

Američki orah, 21,6864
45
18 cm

Američki orah, 24,1920
46
20 cm

Američki orah, 54,7584
47
46 cm

Američki orah, 55,9488
48
47 cm

Američki orah, 54,9792
49
46 cm

Američki orah, 54,2160
50
45 cm

Američki orah, 53,5680
51
45 cm

Američki orah, 53,8560
52
44 cm

Američki orah, 52,2192
53
43 cm

Američki orah, 50,1840
54
41 cm

Američki orah, 46,6128
55
39 cm

Američki orah, 45,9648
56
38 cm

Američki orah, 43,7184
57
36 cm

Američki orah, 39,9168
58
33 cm

Američki orah, 18,4512
59
31 cm

Američki orah, 34,6608
60
29 cm

Američki orah, 22,0896
62
26 cm

Američki orah, 17,4240
64
22 cm